Reglementen

Onderstaande regels zijn opgesteld in het belang van uzelf, uw clubgenoten en omstanders

 1. Alle leden moeten voor het vliegen met modelvliegtuigen, modelhelikopters of drones op het vliegterrein van de vereniging een verzekering voor schade aan derden hebben afgesloten, Ieder lid is verplicht een kopie van deze verzekering bij het secretariaat van de vereniging te deponeren( art. 5 lid 4 der statuten).
 2. Op het terrein hebben alleen toegang; leden, donateurs, dan wel leden met introducé.
 3. Door de vrije ligging van het modelvliegveld mag er dagelijks v.a. 09.00 uur tot zonsondergang worden gevlogen.
  Houd op zondagmorgen rekening met omwonenden, dan niet vliegen met verbrandingsmotoren.
 4. Elke zender moet zichtbaar voorzien zijn van een sticker, met waarop het in gebruik zijnde frequentie nummer. Bij aanwezigheid van een sleutelhouder van de berging en of clubgebouw is het gebruik van de frequentieschijven verplicht.
 5. Alle verbrandingsmotoren dienen van een degelijke geluidsdemper te zijn voorzien.
 6. Er mag niet worden gevlogen boven het publiek, andere vliegers, parkeerplaats of clubgebouw zodat schade en of gevaar kan ontstaan voor het aanwezige publiek, vliegers, clubgebouw en of eigendommen van Derden. Starten, landen en of laag overvliegen over de aanliggende wegen moet zoveel mogelijk worden vermeden.
 7. Gaat een vliegtuig landen, dan moet de vlieger dit aan de andere vliegers kenbaar maken door luid LANDING te roepen, nadat hij er zich van overtuigd heeft dat er veilig geland kan worden (zie ook art. 6). Zwevers en vliegtuigen met afgeslagen motor hebben bij een landing altijd voorrang.
 8. Bij een noodlanding van een vliegtuig in de gewassen op het omringende bouwland, moet het vliegtuig teruggehaald worden zonder schade aan de gewassen toe te brengen (bij voorkeur door de vlieger zelf).
 9. Bij schade aan derden, moet het bestuur zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 24 uur) worden ingelicht over de ontstane schade.
 10. Aspirant vliegers mogen, als zij nog geen vliegbrevet hebben, slechts vliegen onder toezicht van een ervaren vlieger die in het bezit moet zijn van een geldig brevet.
 11. Nieuwe leden die zeggen wel te kunnen vliegen, moeten eerst een proef van bekwaamheid afleggen onder leiding van een instructeur, volgens de richtlijnen van het K.N.V.V.L alvorens zelf alleen te gaan vliegen.
 12. Het is verboden zich meer dan 50 meter van de andere vliegers te verwijderen met ingeschakelde zendapparatuur. Moet dit om de een of andere reden toch gebeuren, dan dienen de andere vliegers op de hoogte te worden gebracht (zie ook art. 4).
 13. Vliegtuigen, zendapparatuur en of andere waardevolle voorwerpen mogen niet in het clubgebouw worden achtergelaten.
 14. Niet clubleden kunnen met toestemming van het bestuur tegen betaling van. 2.50 EURO per persoon per dag (met een maximum van 3x), gebruik maken van het modelvliegveld, echter moet de vlieger wel voorzien zijn van een geldig brevet, niet club leden zonder brevet mogen dan ook alleen vliegen zoals beschreven onder punt 10.
 15. Het nuttigen van alcoholische versnaperingen op en om het veld is verboden.
 16. Het is verboden om met een auto op het veld te rijden.
 17. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet dienen de aanwijzingen van het bestuur te worden opgevolgd.